GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů stávajících zákazníků
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé

můžete se spolehnout na to, že Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a odpovědně s nimi nakládáme. Od 25. 5. 2018 platí v celé Evropě stejná pravidla pro ochranu osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR EU 2016/679).

Z důvodu našeho obchodního vztahu společnost Izotem, s.r.o. se sídlem Bežerovice 9, 39165 Bechyně (dále jen „Správce“) zpracovává a eviduje vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Osobní údaje:

• Jméno
• Název firmy (případně IČO), kterou zastupujete
• Telefon
• Mobilní telefon
• E-mail


Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

• Relevantní údaje pro uzavírání smluv
• Komunikace o objednávkách s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.
• Případného řešení reklamací nebo komunikace se zákaznickým servisem
• Technické informace o materiálech
• Pozvánky na školení a prezentace výrobků
• Zasílání obchodních nabídekOsobní údaje nejsou poskytnuty následujícím třetím osobám s vyjímkou zákonné povinnosti a společnosti Bisnode s.r.o. z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem, v následujícím rozsahu: ičo, č.dokladu, datum splatnosti, uhrazeno.

„Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.“


V prodejním prostoru a skladu naší provozovny používáme kamerový systém jako součást přiměřeného oprávněného zájmu dle čl. čl.6 odst. 1)f) GDPR na ochranu majetku.


Máte právo domáhat se opravy Osobních údajů, výmazu Osobních údajů, vznést námitku proti jejich zpracování, dále práva na přenositelnost Osobních údajů, na podání stížnosti u dozorového úřadu, právo na omezení zpracování Osobních údajů v případech stanovených právními předpisy, dále právo získat opis zpracovávaných Osobních údajů.

Případné dotazy či výmaz z evidence provedete na izotem@izotem.cz